Kommittentföretag

Ordförklaring

Det bolag eller den förening för vars räkning näringsverksamheten bedrivs.