Kommissivdelikt

Ordförklaring

Brott genom aktivt handlande till skillnad från underlåtenhetsbrott som benämns omisivdelikt.

Kategorier

Brott