Kommissionshandel

Ordförklaring

Då handeln med t.ex. värdepapper sker på uppdrag av en huvudman men handeln sker i eget namn.

Underkategorier

Handelskommissionär, Konsignation