Kommissionsavtal

Ordförklaring

Kommissionsavtal är ett avtal om kommission. Den uppdragstagande parten bli genom avtalet kommissionär och den uppdragsgivande parten blir kommittent. Se närmare kommission.

Kategorier

Kommission