Kommanditdelägare

Ordförklaring

Delägare i ett kommanditbolag som inte ansvarar för bolagets förbindelser med mer än insatt kapital (maximalt ansvarsbelopp) registrerat på honom i handelsregistret. Detta är det högsta belopp han kan bli ansvarig för gentemot kommanditbolagets fordringsägare.

Kategorier

Kommanditbolag, Delägare

Relaterade mallar

Andelsbevis (Kommanditbolag, kommanditdelägare) - Framsida 2020

Checklista kommanditbolagsavtal 2020

Andelsbevis (Kommanditbolag, komplementär) - Framsida 2020