Kommanditbolag

Ordförklaring

Handelsbolag där viss eller vissa delägares ansvar för bolagets förbindelser är begränsat till insatsen.

Kategorier

Handelsbolag

Underkategorier

Kommanditdelägare, Komplementär

Relaterade mallar

Andelsbevis (Kommanditbolag, kommanditdelägare) - Framsida 2020

Checklista kommanditbolagsavtal 2020

Andelsbevis (Handelsbolag) - Framsida 2020

Avtal om överlåtelse av andelar (HB-KB) 2020