Kombinerad garanti

Ordförklaring

Garanti som ges till två parter avseende samma affär, t.ex. garanti till exportör för tillverkningsförlust och garanti till bank för fordringsförlust.

Kategorier

Garanti