Kombinerad emission

Ordförklaring

När en fondemission och en nyemission genomförs samtidigt.

Kategorier

Emission