Kombinationspatent

Ordförklaring

Patent för uppfinning som avser ett nytt sätt att kombinera flera redan kända element.

Kategorier

Patent