Kombination

Ordförklaring

Fusion mellan ett eller flera övertagande bolag genom att det eller de bildar ett nytt, övertagande bolag.

Kategorier

Fusion

Relaterade mallar

Checklista fusionsplan kombination 2020