Kollusionsfara

Ordförklaring

Faran för att misstänkt undanröjer bevis, påverkar vittnen eller på annat sätt försvårar en brottsutredning.