Kollektivt medförsäkrad

Ordförklaring

En krets av personer utöver den försäkrade på vars liv försäkringen gäller.

Kategorier

Försäkring