Kollektivmärke

Ordförklaring

Särskild form av varumärke som kan ägas av en sammanslutning av näringsidkare eller av endast en näringsidkare.

Kategorier

Upphovsrätt