Kollektivdelikt

Ordförklaring

Brott som räknas som endast ett brott trots att det förekommit flera liknande gärningar, begångna vid olika tillfällen. T.ex. olovligt innehav av narkotika m.m.

Kategorier

Brott