Kollektivavtalad pension

Ordförklaring

En anställd hos en arbetsgivare som tecknat kollektivavtal tjänar in denna pension som också kallas avtalspension eller tjänstepension.

Kategorier

Pension, Avtalspension, Kollektivavtal