Kollektivavtal

Ordförklaring

Ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare. Bestämmelser om kollektivavtal finns främst reglerat i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Underkategorier

HÖK-avtal, Individgaranti, Kollektivavtalad pension, Kollektivavtalsstiftelse, Omställningsavtal, Avtalsförsäkring, Avtalsrörelse, Centralt avtal, Föräldralön, Generellt påslag

Relaterade mallar

Varning till anställd 2020

Checklista för avskedande, utan kollektivavtal 2020

Anställningsavtal tillsvidareanställning 2020

Anställningsavtal provanställning 2020