Kollektiva nyttigheter

Ordförklaring

Tjänster som kommer alla medborgare tillgodo och finansieras av staten som t.ex. polis, militär och domstolsväsende.