Kollektiv konsolidering

Ordförklaring

Ett mått på värdet av försäkringsbolagets samlade tillgångar i förhållande till bolagets samtliga uppskattade åtaganden inklusive hela den uppskattade återbäringen. Är konsolideringen positiv så är tillgångarna större än skulderna till försäkringstagarna.

Kategorier

Försäkring