Kollegial domstol

Ordförklaring

Domstol som är domför endast när flera lagfarna domare sitter i rätten.

Kategorier

Domstol