Kollegial beslutsform

Ordförklaring

Föreligger då beslut fattas genom omröstning i tur och ordning. Detta beslutsförfarande kan tillämpas i domstolar och i vissa statliga myndigheter.

Kategorier

Domstol