KOH

Ordförklaring

Kapitalomsättningshastighet. Ett mått som visar hur kapitalintensiv en verksamhet är. Formeln för måttet är årets fakturering delat med genomsnittligt sysselsatt kapital eller genomsnittlig balansomslutning.