Kodifikation

Ordförklaring

Nedteckning av sedvanerätt, handelsbruk och rättskällor till skriven lag.

Kategorier

Lag