Kodifiera

Ordförklaring

Nedteckna och sammanföra lagar i ett systematiskt ordnat lagverk eller lagfästa tidigare oskrivna rättsregler.

Kategorier

Lag