Kodicill

Ordförklaring

Tilläggsartikel till ett aktstycke, oftast ett testamente.

Kategorier

Testamente