Know how

Ordförklaring

Fackkunskap, erfarenhet. Kunskap inom ett visst område, ofta är know how på ett företag exklusiv på ett eller annat sätt.

Relaterade mallar

Licensavtal (Metodpatent) 2019

Överlåtelse av patent 2019

Sekretess- och konkurrensklausul för franchisetagare m.fl. 2019