Klyvning

Ordförklaring

Form av fastighetsbildning där en uppdelning av fastighet sker till skilda kvotdelar som ägs gemensamt. Klyvning brukar kombineras med sammanläggning.

Kategorier

Sammanläggning, Laga skifte