Klumpsummekontrakt

Ordförklaring

Lump sum contract. Ett kontrakt där priset fastställts till en klumpsumma.