Klientmedelskonto

Ordförklaring

Konto där ett förtags klienters tillgångar förvaras. På så vis är klienternas pengar avskilda från resten av verksamheten och inräknas därför inte n ii företagets tillgångar vid konkurs.