Klarering

Ordförklaring

Administration kring utbetalningar av hamnavgifter, tull etc i samband med att ett fartyg anlöper eller avgår från en hamn. Klarering sköts av klarerare anställda av rederiets ombud i hamnen.