Klander

Ordförklaring

Juridisk term om ändring eller upphävande av en förrättning, testamente eller olika rättigheter.

Underkategorier

Klanderbarhet, Kvälja dom