Klagorätt

Ordförklaring

Besvärsrätt. Rätten att överklaga en dom eller ett beslut.

Kategorier

Dom