Klagomålsansvarig

Ordförklaring

Person som är ansvarig för kundrelationer och banker och fondkommissionärer är skyldiga att ha för att hantera klagomål från kunder.