Klagande

Ordförklaring

Den person som överklagat ett beslut eller en dom.