Klagan över domvilla

Ordförklaring

Benämning på särskilt rättsmedel som innebär ett överklagande av en dom som grundar sig på ett av domstol begånget grovt rättegångsfel.

Kategorier

Dom