KFF-nämnden

Ordförklaring

Svarar för tolkningar av avtalen om Avtalsgrupplivförsäkring (AGL), Försäkring om avgångsbidrag (AGB) och Kooperationens avtalspension (KAP). I nämnden finns representanter för KFO och LO.