Kedjebeskattning

Ordförklaring

Beskattning av samma inkomst minst tre gånger.

Kategorier

Företagsskatt