Kedja

Ordförklaring

Gruppering av köpmannaägda butiker såsom ICA. Kedjor har i Sverige ett särskilt undantag från konkurrensbegränsande åtgärder.

Kategorier

Företag

Underkategorier

Kartell

Relaterade mallar

Enkelt skuldebrev 2019

Checklista Service Level Agreement _Fastighetsförvaltning_ 2019

Checklista undvikande av risker Internetanvändning 2019