Kausalsamband

Ordförklaring

Orsaksamband.

Kategorier

Kausalitet

Underkategorier

Orsakssamband