Kausalitetsprincipen

Ordförklaring

Kausalitetsprincipen är en princip om orsak och verkan. Inom ekonomistyrning innebär kausalitetsprincipen att kalkylobjekt skall tillföras de intäkter och de kostnader som kalkylobjektet förorsakar. Kausalitetsprincipen är av stor betydelse vid produktkalkylering för att rätt beslut ska kunna fatts i företaget gällande produkter.

Kategorier

Kausalitet, Produktkalkylering

Underkategorier

Kongruensprincipen