Kausalitet

Ordförklaring

Orsakssammanhang.

Kategorier

Adekvans

Underkategorier

Kausalsamband, Kausalitetsprincipen