Kasus

Ordförklaring

Olyckshändelse som inträffar trots normal aktsamhet.