Kassamässig redovisning

Ordförklaring

Den kassamässiga redovisningen rör enbart ut- eller inbetalningar av likvida medel.

Kategorier

Kassabok