Kassamässig korrigering

Ordförklaring

Kassamässig korrigering utgör skillnaden mellan, å ena sidan saldot mellan statsbudgetens anslag och inkomsttitlar, och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statsverkets checkräkning.