Kassakort

Ordförklaring

Kassakort används för att deklarera förhållanden under arbetslösheten och utgör underlag för kommande utbetalningar av arbetslöshetsersättning.

Kategorier

A-kassa