Kassako

Ordförklaring

Vinstgivande produkt eller tjänst som bidrar och bidragit med en stor del av ett företags inkomster.