Kassaintyg

Ordförklaring

Kassaintyg är en skriftlig handling som intyga kassans storlek på en specifik dag, t.ex. på balansdagen.

Kategorier

Redovisning, Bokföring, Kassa

Underkategorier

Kassarapport