Kassaflödesmodell

Ordförklaring

Discounted cash flow. En vanlig analysmodell som används för att bedöma en akties rimliga värde.

Kategorier

Kassaflöde