Kassaflöde

Ordförklaring

Flödet av in- och utbetalningar i ett företag. Även kallat cash flow.

Underkategorier

Kassaflöde per aktie, Kassaflödesmodell, Burn rate, Kassaflödesanalys

Relaterade mallar

Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling 2020

Villkor för vinstandelslån 2020