Kassaflöde per aktie

Ordförklaring

Summan av kassaflödet delat med det genomsnittliga antalet aktier.

Kategorier

Kassaflöde