Kassabok

Ordförklaring

Hjälpmedel för enklare bokföring av kontanta in- och utbetalningar.

Kategorier

Bokföring

Underkategorier

Kassadag, Kassamässig redovisning

Relaterade mallar

1911 Huvudkassa 2021